icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Illustrasjon med tre mennesker på stranda
  

Nye badeanalyser viser at badevannet i Ås nå er friskmeldt.

Nye målinger viser god vannkvalitet på samtlige badestrender  i Ås. Nå er det bare å hoppe uti!  

 

Badevannsprøver i Ås sommeren 2020
Badestrand Sist målt Måling Vannkvalitet
Breivoll syd 09.07.2020 59 cfu/100 ml Badevann god illustrasjon
Breivoll nord ved handikapstranda 09.07.2020 38 cfu/100 ml Badevann god illustrasjon
Breivoll/DNT 09.07.2020  54 cfu/100 ml Badevann god illustrasjon
Kjærnes/Strandengvegen 09.07.2020 36 cfu/100 ml Badevann god illustrasjon
Fontene ved Ås rådhus (ikke i bruk sommeren 2020) - - -

 

God kvalitet (0-100) Badevann god illustrasjon
Akseptabel (100-1000) Badevann mindre god illustrasjon
 Ikke akseptabel (>1000) Badevann ikke akseptabel illustrasjonsbilde

 (Vi anbefaler at du venter med å bade i 24 timer etter kraftige regnskyll, på grunn av forurensningsfaren.)

Test av badevann utføres slik:

Vannprøvene testes for termotolerante koliforme bakterier på 44,5 grader celsius, målt i antall per 100 milliliter (NS 4792m).

Grenseverdier:

  • 0-100 bakterier: God
  • 100-1000 bakterier: Akseptabel
  • >1000 bakterier: Ikke egnet badevann. Sannsynlig stengning av badeplassen. Følges opp med hyppige prøver.

Hva skjer hvis vannet ikke har god nok kvalitet

Dersom badevannet ikke tilfredstiller kravene, og grenseverdier overstiges, vil vi fraråde å bade og eventuelt kan kommunen stenge strender. Vi anbefaler at du venter med å bade i 24 timer etter kraftige regnskyll, på grunn av forurensningsfaren.

Ås kommune har nå fått sin egen app der du kan abonnere på nyhetsvarsler fra ulike kategorier, en av dem er badevann. Les mer om Ås kommunes App / push-varsler her.