icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Hogstvetveien 29-51.

Publisert: 12. november 2013
Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for området Nebba brygge – Oppegård grense.

Publisert: 12. november 2013
Kulturhuset i Ås

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for sentrum nord - Ås torget.

Publisert: 03. juli 2013
Kulturhuset i Ås

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Ålerudmyra skytebane.

Publisert: 19. juni 2013
Kulturhuset

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Reguleringsplan for Burumskogen – detaljregulering vedtatt i kommunestyremøte 03.04.2013.
Publisert: 24. april 2013
Logo Ås kommune

Ås kommune - kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 12.09.2012 vedtatt endret reguleringsplan for del av Sentrum Nord – Åstorget.
Publisert: 24. januar 2013
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre vedtok i møte 10.10.2012  følgende reguleringsplan: Reguleringsplan for Nygård Næringspark detaljregulering.

 

Publisert: 06. november 2012
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for Moerveien 10.

Publisert: 10. mai 2012
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Pentagon med mer.

Publisert: 23. april 2012
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Holstadkulen.

Publisert: 13. mars 2012
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for østre del av Kaja-området.

Publisert: 20. desember 2011
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak:

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fylkesvei 152 ved Klommestein.

Publisert: 09. desember 2011
Logo Ås kommune

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan for område ved Nordbyveien, gnr 103 bnr 196 med flere.

Publisert: 21. februar 2011
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak

Ås kommunestyre har i møte 16.06.2010, vedtatt følgende reguleringsplaner: Dyster-Eldor Søndre del og brannstasjon Haug gård.

Publisert: 23. september 2010
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak:
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Breivoll

Ås kommune har i møte 03.02.2010, sak 1/10, vedtatt overnevnte reguleringsplan.

Publisert: 09. mars 2010