icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Aktuelt
Malt vegg på skolebygget
Malt vegg på skolebygget_800x598
Rettighetsvegg_800x598
Unicef plakett_800x422
Malt vegg på skolebygget_800x598
Rettighetsvegg_800x598
Unicef plakett_800x422
  

Åsgård er en Unicef rettighetsskole

Åsgård skole ble forrige skoleår en Unicef rettighetsskole. Du kan lese mer om hvordan det ble markert her.

Den første rettighetsskolen startet i Storbritannia i 2004. Nå er det over 4000 skoler rundt om i verden. I Norge er Åsgård en av to rettighetskoler. 

Å være Unicef rettighetsskole betyr:

  • Barns rettigheter og verdier som likeverd, respekt, toleranse og deltakelse er felles referanseramme og hjertet i skolens etos og kultur.
  • Elever, foreldre, lærere og annet personale forenes i et fellesskap som bevisst, systematisk og målrettet arbeider etter disse verdiene.
  • Elevene lærer om egne og andre barns rettigheter ved å bruke dem hver dag.

I forbindelse med nytt skoleår ble det arrangert rettighetsuke. I uke 38 arbeidet alle trinn  med ulike spennende aktiviteter og oppgaver. Elevene var delt inn i forskjellige temagrupper som musikk og drama, kunst, natur og mat. Fredagen gikk med til å gå på tur.