#KulturHack2018

Kulturskolen i Ås & Eik Idéverksted inviterer til Norges første KulturHack
VI SKAPER - KUNSTiGENSIA
Passer for alle mellom 16-30 år
Ås kulturhus
Mer informasjon på www.kulturhack.no

Tirsdag 4. september kl. 18.00 – kl. 22.00. Kinovestibylen. Gratis.

: Kinovestibylen, Ås kulturhus
Tid: tirsdag 4. september 18:00
Annet
http://www.askulturhus.no/kulturhack2018.6...
http://www.kulturhack.no