icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
21. juni - 14:04
Bading på Breivoll syd og nord frarådes sterkt på grunn av for høye bakterieverdier i vannet
Du er her:   Åsgård skole   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Aktuelt

Les ukentlig informasjon om skole i Foreldrepulsen

Informasjon om retten til å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer

Det er ingen klageadgang ved undervegsvurdering (terminkarakterer)

Dette er en kortversjon av de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Ta kontakt med skolen dersom noe er uklart. Bestemmelsene finner du i Forskrift til opplæringslova, kapittel 5.

Publisert: 11. juni 2018

Tilbud om skoleskyss Sundbyveien og Kongeveien -

tiltak ved stenging av Nordbytunnelen høsten 2018

Statens Vegvesen (SVV) vil i perioden 3. september - 12. november (10 uker) stenge det sørgående løpet i Nordbytunnelen.

Publisert: 24. mai 2018

Informasjon om lærernormen

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning på skolenivå. Lærertetthetsnormen skal være en norm for forholdstallet mellom lærere og elever i ordinær undervisning.  

Publisert: 03. april 2018

Åpen skole - Ås vgs

Publisert: 10. januar 2018

Åpen skole - Ski vgs

Publisert: 09. januar 2018

Åpne dager på videregående skole

Informasjon til elever og foresatte på 10.trinn

De videregående skolene holder åpne dager i januar, og alle som ønsker å besøke skolene er velkomne til det.

Publisert: 27. november 2017
Leksehjelp

Leksehjelp på Ås videregående skole sitt bibliotek

Vestby og Ås Røde Kors har i samarbeid med Ås videregående skole begynt å ha leksehjelp på Ås videregående skole sitt bibliotek på mandager 14:00-18:00.

Publisert: 27. oktober 2017

Praksiskurs i faget Utdanningsvalg

Alle elevene på 10. trinn får tilbud om å delta på praksiskurs i videregående skole.

Publisert: 19. september 2017
godt skolemiljø

Nytt regelverk for godt skolemiljø

Elevene i Ås skal ha et godt og trygt psykososialt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. 

Publisert: 28. august 2017

Når er helsesøster til stede på skolen?

Mandag: 08:30 – 11:00

Annenhver Torsdag (like uker*): 08:30 -15:00

Fredag: 08:30 – 15:00

* (uke 36, 38, 42, 44, 46, osv.)

 

Publisert: 17. august 2016

IKT-reglement

Publisert: 18. august 2017

Regler for orden og atferd

Publisert: 30. juni 2016