icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplan
Ordsky med flest brukte ord i kommuneplanens samfunnsdel

Ordsky med flest brukte ord i kommuneplanens samfunnsdel

Åpne møter - Rullering av kommuneplanen 2015-2027

Kommunens innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og andre interesserte inviteres til åpent møte om ny kommuneplan for 2015-2027.

Tips en venn Skriv ut

Det er utarbeidet forslag til samfunnsdel og plankart med bestemmelser, og innkomne arealinnspill er blitt vurdert. Kommunen vil informere om dette arbeidet. Deretter vil det være mulig å stille spørsmål og komme med kommentarer til forslaget.

Vi håper at mange tar seg tid til å komme – for å bli informert og få mulighet til å påvirke Ås kommunes framtid.

Møtested og -tid:

Sjøskogen skole – Ballsalen - 14. april kl. 18.00
Ås kulturhus - Store sal - 23. april kl. 18.00

Velkommen!
Plan- og utviklingssjefen i Ås kommune