icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
Ås rådhus

Ås rådhus

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

R-286 – Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro – fastsetting av planprogram.

Tips en venn Skriv ut

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 27.05.2014, K-sak 31/14, fastsatte planprogram for R-286 Detaljreguleringsplan for Retvet-Vinterbro i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 og § 12-9.

Hovedhensikten med planprogrammet er å redegjøre for den kommende planprosessen, samt fastsette utredningsprogrammet for E18 Vinterbro - Nygård og «Ny jord»-prosjektet. Vedtatt planprogram legger premisser for videre arbeid med reguleringsplan for E18.

Det er ikke klageadgang på fastsettelsen av planprogrammet, jf. plan- og bygningslovens § 1-9, da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2. Dette til orientering.

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Dokumenter til saken finner du her.