icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole   ›   Aktuelt

Åsgård skole til topps i Beintøft i Ås foran Rustad skole

Fredag fikk Åsgård sine premier, onsdag 2. desember fikk Rustad skole premier for sølv- og bronseplassen i Beintøft.

Tips en venn Skriv ut

Onsdag 2. desember var alle elevene og lærerne på Rustad skole samlet for premieutdeling for sølv- og bronseplassen i Beintøft.
Vinnerne fikk pengepremier til klassekassa som Folkehelse i Ås kommune hadde bidratt med:
2. plass med 1000,. kr: 7. klasse
3. plass med 500 kr: 5. klasse 
Elevene i vinnerklassene fikk senere utdelt is, som var en ekstra påskjønnelse som Oppvekst og kultur i kommunen bidro med.

 

Folkehelsekoordinator Bente Sperlin delte ut premiene og diplom til klassene og snakket om hvor viktig det er med god folkehelse, og at det å gå og sykle til skolen gjør at man får bedre helse.
Miljøagentene takket alle elever, lærere og administrasjonen på Rustad skole for en strålende innsats i Beintøft-kampanjen. Miljøagentene er også veldig glade for det gode samarbeidet med kommunen. De håper og tror innsatsen på de tre skolene som deltok i kampanjen i år vil inspirerer flere av skolene i kommunen til å være med neste høst.

Beintøft Rustad.jpg

Ordfører Ola Nordal delte ut hovedpremien til 7. trinn på Åsgård skole fredag 27. november. Det var en hard kamp om førsteplassen i gå til skolen kampanjen.

Rett bak kom 7. trinn på Rustad. Elevene i de to klassene har gått, syklet og sparket til skolen i nesten to måneder, i tillegg til å svare på bonusspørsmål om miljø og klima. De viser at miljøvennlig transport er mulig og viktig.

Beintøft er en nasjonal kampanje i regi av Miljøagentene. I Ås har det vært godt samarbeid med Ås kommune; Oppvekst og kultur og Folkehelse og frivillighet, som har bidratt med motivasjon for kampanjen og pengepremier. De seks beste klassene i Ås kommune ble premiert.

Foruten 7. trinn på Åsgård og Rustad, går 3.-6. premiene til Rustad 5. trinn, Brønnerud 5-6-7 (E-klassen), Åsgård 5. trinn og Åsgård 4. trinn. Alle deltagende klasser i Ås har gjort en super innsats både for miljøet, trafikksituasjonen og egen helse og læring.

Beintøft (47).jpg

Ordfører Ola Nordal delte ut premien til Åsgård 7. trinn på utescenen i skolegården, sammen med en representant fra miljøagentene i Ås. Det ble is til hele klassen, diplom og sjekk på 2000 kr. Pengene er en gave til klassekassa.

7. Trinn fikk en sjekk på 2000 kr for beste trinn i Ås. + klassediplom.
5. Trinn fikk 500 kr + klassediplom
4. Trinn fikk 500 kr + klassediplom

1., 2., 3. og 6. trinn fikk klassediplom.

Kampanjeperioden var fra 16.september til 13.november, og er nå avsluttet. Miljøagentene oppfordrer likevel alle klasser og elever i Ås til å følge opp den gode innsatsen og fortsette å gå til skolen gjennom hele året.

Barnas miljøorganisasjon Miljøagentene ønsker å få flere barn til å sykle, gå og reise kollektivt til skolen. 20 000 elever på 1.-7. trinn i hele Norge har deltatt i Beintøft. Det er i år lansert en ny nettside og nytt konsept for Beintøft. I konkurransen har klassenes poeng blitt registrert på nettsiden, og poengene gjør at man kommer videre på «veien mot klimatoppmøtet i Paris». Underveis i konkurransen måtte elevene svare på kompetansemålrelaterte oppgaver som ga ekstrapoeng.

Mer informasjon på www.beintøft.no

Beintøft (64).jpg