icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Aktivitetssenter - dagtilbud ved Moer sykehjem

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Kriterier/vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Forskrifter

Sammen om pårørende

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Aktivitetssenter - folder for utskrift
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Enhet for forvaltningstjenester
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Ansvarlig enhet

Avdeling:Enhet for folkehelse og frivillighet
Telefon:64 96 25 03
Epost:bente.sperlin@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2 1430 Ås

Kontaktpersoner

Navn:Bente Sperlin
Tittel:Enhetsleder
Epost:

Andre opplysninger

Oppdatert:2017-02-01 09:19