icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Ekstremt glatt og sporete vei

Vei
2018-03-02 11:43 (#47376)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Nedre bekk vei 1
Kart (59.72277716384573, 10.735081852532858)


Det er ekstremt glatt og sporete store deler av Nedre bekk vei. Dette gjør det vanskelig, og ekstremt farlig for både bilister og mennesker som ferdes i veien. Dette MÅ det gjøres noe med. Det har vært slik lenge, og det er nødt til å prioriteres da det er fare for liv og helse.