icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. mai - 14:22
Forbud mot å gjøre opp ild Brannvesenet har nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i Ås kommune.
Du er her:   Åsgård skole   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

Skoleskyss, illustrasjon av skolebuss

Endring i retningslinjene for skoleskyss

Elever tilhørende Tandbergløkka i Ås kommune, som går på Ski skole, har ikke lenger en skolevei som er definert som trafikkfarlig grunnet ny gang- og sykkelvei.

Tips en venn Skriv ut

Deler av skoleveien til disse elevene har vært definert som trafikkfarlig, og elevene har fått innvilget vinterskyss. I 2015 ble det ferdigstilt gang- og sykkelvei fra Ski til Kråkstad. Strekningen som ble definert som trafikkfarlig ligger langs den nye gang- og sykkelveien. Det er derfor ikke behov for vinterskyss lenger definert ut i fra farlig skolevei.

På bakgrunn av dette ble følgende endring i «Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune» vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.2.2016, med ikrafttredelse fra 1. august 2016:

Definisjonen av strekningen Kråkstadveien mellom Tandbergveien og Haugteigveien som særlig trafikkfarlig skolevei oppheves. Ski skole utgår i punkt 4 Særlig trafikkfarlig og/eller vanskelig skolevei i Ås i Retningslinjene for skoleskyss i Ås kommune.

Du kan lese Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune her