icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole   ›   FAU/SU/SMU/FUG/elevråd

Referat 29.8.2018

Referat fra FAU-møte torsdag 29. august 2018

Til stede:Tiril Thorbjørnsen, Tord Ingolf Reistad, Eileen A. Andersen, Synnøve Holmen, Ingvild Nordland, Heming Rio, Malin Sanden, Maria Moen, Rasmus Astrup, Linda Hørtun, Geir Arne Nessa, Knut Bjørnereim, Hanne Pollen

Assisterende rektor og inspektør

 

SAK 01 18/19 Kort presentasjon av alle i FAU

SAK 02 18/19 Rektors hjørne

·       Oppstart; tatt imot 55 nye førsteklassinger

·       Kvalifiserte ansatte er nå på plass i alle stillinger, etter en uventet oppsigelse fra nyansatt i juli.

·       Arbeidet som rettighetsskole fortsetter på 2. året.

Plan er å kombinere rettighetsrådet og elevrådet inneværende skoleår.

·       Økonomi: Det har vært nødvendig å ansette ekstra personell foregående år for å sikre god oppfølgng av elever, derfor vil balansen neppe gå i null, men underskuddet vil være overkommelig.

 

SAK 03 18/19 Valg av sekretær: Malin Sanden (3. trinn), og økonomiansvarlig: Thord Reistad (1. trinn)

 

SAK 04  18/19 Valg av representanter for arbeidsgruppene. Informér om disse på foreldremøtene.

·       Ny Åsgård skole: Rasmus, Ingvild, Heming.

o   Følge opp politisk vedtak fra 20. juni. Jobbe for at det politiske vedtaket som står nå, realiseres. (Vedtak ligger tilgjengelig under «Politikk i Ås»)

·       Trafikksikkerhet – veien til modulskolen: Geir Arne (bosatt på Moer), Sølvi (sentrum) og Synnøve (Kaja). Starte arbeidet med å planlegge skolevei til modulskolen. Oppfordre til gågrupper? Skolepatrulje ved remakrysset? Kontakte Wattum?

·       Psykososialt miljø: Sølvi, Hanne. Utstyrskasse til hver klasse ble nevnt som mulig tiltak.

SAK 05 18/19 Faste aktiviteter – ansvarsfordeling

2. og 4. trinn må før foreldremøtet finne ut hvor mange som trengs i komitéen, og velge på foreldremøtet.

Permer med huskelister ligger på ITL.

·       Juletrefest (2. og 4. trinn)

·       Nyttårsfest (7. trinn)

·       17. mai (6. trinn)

·       Trafikksikkerhetsdag/kveld (2. og 5. Trinn)

·       Dugnad (1. trinn)

SAK 06  18/19 Sosialt årshjul på hvert trinn

Komité for høst- og vintersamling (2-3 stk) velges på første foreldremøte.

·       Høstsamling (spillkveld)

·       Vintersamling (skøyter/aking)

·       Juletrefest/nyttårsfest

·       Sommeravslutning

·       Familiegrupper

SAK 07  18/19 Møtedatoer for skoleåret 2018/2019

Forslag:

·       Onsdag 26. september

·       Onsdag 24. oktober

·       Onsdag 21. november

·       Onsdag 12. desember (ser an behov- to møter kommer tett)

·       Onsdag 23. januar

·       Onsdag 20. februar

·       Onsdag 20. mars

·       Onsdag 24. april

·       Onsdag 22. mai

·       Onsdag 12. juni

SAK 08  18/19 Eventuelt           

·       Valg av representanter til SU. Leder: Heming. Nestleder: Knut Bjørnheim.

·       Foreldremøter september- fra 6.-18.9. Husk å velge representanter til aktivitetskomitéene. Husk å framsnakke familiegruppene. Lavterskel. Ikke alle blir eller invitert med noen hjem.

Innspill til SU angående høring av skolerute 2019/20; Ønsker en myk start for ungene etter sommerferien og ser gjerne at oppstart blir torsdag i stedet for mandag.

Publisert: 15. oktober 2018
Kommunevåpen forside dyp rød

Høringsuttalelse fra Åsgård FAU

Publisert: 23. mars 2017
Kommunevåpen forside dyp rød

FAU – Huskeliste, vedtekter og årshjul

Publisert: 07. desember 2016
Kommunevåpen forside dyp rød

Retningslinjer for skolebesøk

Publisert: 07. desember 2016
Kommunevåpen forside dyp rød

Aktivitetsbank - trinnaktiviteter

Publisert: 28. august 2012
Kommunevåpen forside dyp rød

Retningslinjer for bursdager

FAU Åsgård

Publisert: 23. oktober 2008
Kommunevåpen forside dyp rød

Retningslinjer for Familiegrupper

FAU Åsgård

Publisert: 23. oktober 2008