icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Innsendt av: Anne-Lise og Arne Jørstad,

Forsøpling i strandkanten Kjærnes nord

Annet
2018-06-19 08:57 (#50196)
Ny henvendelse Ny

Adresse: Kjærnesveien 1
Kart (59.74416009412474, 10.738147361763026)


I flere år har det ligget ganske store mengder kondemnerte fiskegarn i strandkanten Kjærnes nord. Garnene lukter en del og er til sjenanse for alminnelig ferdsel i strandområdet. Stedet har i mange år vært en yndet badeplass, men forsøplingen her reduserer bruken vesentlig. I disse ryddetider der både skoler og publikum anmodes om å bidra, synes vi at Ås kommune må ta seg av dette forholdet.
Med vennlig hilsen