Meld fra om feil og mangler i "Gata mi" - men ikke om feil på veilys!

Meld fra til Ås kommune direkte på ting du ønsker vi skal vite om i ditt nabolag. Vi kan ikke gi noen garanti for at saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer det daglige arbeidet. Saker som meldes inn her vil bli synlige for alle. Ønsker du å melde fra om saker som ikke vises på hjemmesiden, ta kontakt på servicetorget@as.kommune, eller ring 64 96 20 00 mellom 08.00-15.30 på hverdager.

Feil og mangler på gatelys registreres her

Registrer ny sak om vei, renovasjon, park, friluftsliv, vann og avløp eller annet her

Tips en venn Skriv ut