Meld fra om feil og mangler i "Gata mi" - men ikke om feil på vei/gatelys!

Meld fra til Ås kommune direkte på ting du ønsker vi skal vite om i ditt nabolag. Vi kan ikke gi noen garanti for at saker som meldes inn blir utbedret, men det gir oss en bedre oversikt over saker når vi prioriterer det daglige arbeidet. Saker som meldes inn her vil bli synlige for alle. Ønsker du å melde fra om saker som ikke vises på hjemmesiden, ta kontakt på Var-avdelingen@as.kommune.no, eller ring 64 96 20 00 mellom 08.00-15.30 på hverdager.

Feil og mangler på vei/gatelys registreres her

Registrer ny sak om vei, renovasjon, park, friluftsliv, vann og avløp eller annet her

For feil eller mangler ved fylkesveier (for eksempel fylkesvei 152, tidligere riksvei 152), og andre veier/områder som Statens vegvesen har ansvar for, kan du klikke på denne lenken:

https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/skjemaer-og-blanketter

Tips en venn Skriv ut