icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Innspill/Høringer/Offentlig ettersyn
åsmåsan

Gi dine innspill til kommunens arbeid med friluftsliv

Ås kommune inviterer til medvirkningsmøte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås sentralområde.

Tips en venn Skriv ut

Som et ledd i kommunens arbeid med friluftsliv skal kommunens friluftsområder kartlegges og verdsettes. I første omgang skal det gjennomføres et pilotprosjekt med kartlegging av Ås sentrumsområde.

Den 19. juni kl. 18.30 til 20.00* arrangeres et medvirkningsmøte i Store sal på Ås kulturhus. Lag og foreninger og enkeltpersoner som har kunnskap om friluftsliv i Ås sentrumsområde inviteres på møtet. Resten av kommunen skal kartlegges i 2018, og nye invitasjoner vil bli sendt ut da. Les mer prosjektet og møtet i vedlagte invitasjon.

*Beklageligvis har det blitt en feil i tidspunktet for møtet i invitasjonen, det skulle vært satt av 2,5 timer til møtet. Håper derfor dere har mulighet til å bli til kl. 20.30, eventuel til kl 21.00 dersom dere har mange innspill.

Påmelding til møtet innen 14. juni til siri.gilbert@as.kommune.no

Vedlegg:
Invitasjon til åpent møte om kartlegging og verdivurdering av friluftsområder i Ås kommune.docx (DOC) (PDF)

Lag og foreninger invitert til kartlegging friluftsområder i Ås sentralområde.docx (DOC) (PDF)