icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Organisasjon

Plan- og utviklingsavdelingen

Plan- og utviklingsavdelingen er en av stabsfunksjonene i kommunen. Avdelingen har ansvar for kommuneplanen med arealdel samt reguleringsplaner.

Tips en venn Skriv ut

Plan- og utviklingsavdelingen har kompetanse innen miljøforvaltning, og har et særlig ansvar for å sikre miljøhensyn i planlegging. Ut over dette har avdelingen et overordnet ansvar for næringsutvikling i kommunen.

 I plan- og utviklingsavdelingen arbeider disse:

 • Plan- og utviklingssjef
 • Tre rådgivere/planleggere med hovedansvar for reguleringsplaner
 • En rådgiver med hovedansvar for miljø

Avdelingen har ansvaret for:

 • Kommuneplan og kommunedelplaner, samt handlingsprogrammet, tertialrapporter og årsmelding
 • Reguleringsplaner, samt oppgradere planregister m.m.
 • Næringsutvikling
 • Utviklingsoppgaver knyttet til miljø, samt sikre at miljøhensyn ivaretas i planlegging og i kommunens virksomhet for øvrig
 • Utviklingsarbeid knyttet til innbyggerdialog og medvirkning
 • Utvikling og oppfølging av plan- og rapporteringssystemet balansert målstyring, som blant annet innebærer ansvar for gjennomføringen av brukerundersøkelser og innbyggerundersøkelser.
 • Koordinere kommunens deltakelse i regionalt samarbeid
 • Analysere kommunens befolkningsutvikling som grunnlag for planlegging og rapportering
 • Utvikle og rullere boligprogrammet