icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
21. juni - 14:04
Bading på Breivoll syd og nord frarådes sterkt på grunn av for høye bakterieverdier i vannet

Lag og foreninger

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annetsted

Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap ogteknikk

Annen undervisning

Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning

Diverse

Drift av idrettsanlegg

Fritidsvirksomhet

Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur

Underholdningsvirksomhet

Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers