icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2006   ›   Innkallinger 2. halvår 2006

Innkallinger 2. halvår

Tips en venn Skriv ut

16.08.2006: Innkalling Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Vinterbro barnehage 16.08.2006 kl. 17.00!
Åpne innkallingen (PDF)

16.08.2006: Innkalling Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Forsamlingssalen i Åslund 16.08.2006 OBS! Nytt møtetidspunkt: Kl. 18.00
Åpne innkallingen (PDF)

17.08.2006: Innkalling Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 17.08.2006 kl. 18:00 
Åpne innkallingen (PDF)

30.08.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 30.08.2006 kl. 16.30
Åpne innkallingen (PDF)
Siling av innspill til arealendringer ift føringer i planprogrammet (PDF)

30.08.2006: Innkalling Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 30.08.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

06.09.2006: Innkalling Formannskapet (ekstraord.)

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Rådmannskontorets møterom 06.09.2006 kl. 16.30 NB! (Ringeklokke i borggården.)
Åpne innkallingen (PDF)

12.09.2006: Innkalling Ås eldreråd

Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 
Åpne innkallingen (PDF)

13.09.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.09.2006 kl. 16.30 – 19.00, deretter fortsetter evt. møtet på rådmannens møterom. 
Åpne innkallingen (PDF) 
Forslag til kommunedelplan for UMB (PDF)

13.09.2006: Innkalling Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal 13.09.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

13.09.2006: Innkalling Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Forsamlingssalen i Åslund 13.09.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

14.09.2006: Innkalling Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.09.2006 kl. 14.30 
Åpne innkallingen (PDF)
Vedlegg 1: Drøftingsdokument - Seniorpolitikk (PDF)
Vedlegg 2: Forslag til seniorpolitiske tiltak for ansatte i Ås kommune (PDF)

14.09.2006: Innkalling Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.09.2006 kl. 18:00 
Åpne innkallingen (PDF)

27.09.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.09.2006 kl. 16.30. 
Åpne innkallingen (PDF)

27.09.2006: Innkalling Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 27.09.2006 kl. 19.00
Åpne innkallingen (PDF)

17.10.2006: Innkalling Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 17.10.2006 kl. 14.00 
Åpne innkallingen (PDF)

17.10.2006: Innkalling Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Lille salong 17.10.2006 kl. 17.00 
Åpne innkallingen (PDF)

18.10.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.10.2006 kl. 16.30 
Åpne innkallingen (PDF)

18.10.2006: Innkalling Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Forsamlingssalen i Åslund 18.10.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

18.10.2006: Innkalling Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal 18.10.2006 kl. 19.00
Åpne innkallingen (PDF)

19.10.2006: Innkalling Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 14.30 
Åpne innkallingen (PDF)

19.10.2006: Innkalling Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 19.10.2006 kl. 18:00 
Åpne innkallingen (PDF)

2.tertialrapport 2006

Perioden 1/5 – 31/8 2006
Klikk her for å åpne tertialrapporten (PDF)

Kommuneplan 2007 – 2019

26.10.2006: Innkalling Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har konstituerende møte i Lille sal, Kulturhuset 26.10.2006 Kl. 16.00
Åpne innkallingen (PDF)

01.11.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 01.11.2006 kl. 16.30. 
Åpne innkallingen (PDF)

01.11.2006: Innkalling Kommunestyret

Kommunestyret har møte i Ås rådhus, store sal 01.11.2006 kl. 19.00. 
Åpne innkallingen (PDF)

14.11.2006: Innkalling Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 14.11.2006 kl. 14.00 
Åpne innkallingen (PDF)

14.11.2006: Innkalling Kommunal råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Ås rådhus, Store salong 14.11.2006 kl. 17.00 
Åpne innkallingen (PDF)

14.11.2006: Innkalling Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 14.11.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

15.11.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.11.2006 kl. 16.30 
Åpne innkallingen (PDF)

15.11.2006: Innkalling Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, lille sal 15.11.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

15.11.2006: Innkalling Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Forsamlingssalen i Åslund 15.11.2006 kl. 19.00 
Åpne innkallingen (PDF)

16.11.2006: Innkalling Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 16.11.2006 kl. 14.30 
Åpne innkallingen (PDF)

16.11.2006: Innkalling Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 16.11.2006 kl. 18:00 
Åpne innkallingen (PDF)

29.11.2006: Innkalling Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 29.11.2006 kl. 16.30 - OBS! Møtet kan bli forlenget.
Åpne innkallingen (PDF)

30.11.2006: Innkalling Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, kommunestyresalen 30.11.2006 kl. 13.00. 
Åpne innkallingen (PDF)

07.12.2006: Innkalling Ungdomsrådet

Ungdomsrådet har møte i Lille sal, Kulturhuset 07.12.2006 kl. 16.00.
Åpne innkallingen (PDF)

12.12.2006: Innkalling Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets møte settes i Rådmannskontoret møterom 12.12 2006 kl 20.00
Åpne innkallingen (PDF)

13.12.2006: Innkalling Kommunestyret

Kommunestyret har heldagsmøte i Ås rådhus, store sal 13.12.2006 kl. 09.00. 
Åpne innkallingen (PDF)