icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Kommunale områder   ›   Kommunale byggeprosjekter
Skisse

Solberg skole

Åpning høst 2018

Solberg skole bygges til en 2 parallell skole med flerbrukshall.

Skolen er prosjektert og plassert slik at den senere skal kunne utvides til en 4 parallell.

Publisert: 31. august 2016
Ankomst Rustad skole

Rustad skole

Åpning høst 2019

Nye Rustad skole bygges til en 4 parallell skole med flerbrukshall.

Rustadtunet utvider sin kapasitet til 12 plasser.

Publisert: 31. august 2016

Solfallsveien omsorgsboliger

Ferdigstillelse sommer 2019

7 omsorgsboliger med personalbase bygges for en gruppe funksjonshemmede sentralt i Ås.

Publisert: 14. august 2017
Regulering

Nordby barnehage

Åpnes sommer 2020

Barnehagen vil bli dimensjonert for 8 avdelinger med mulig utvidelse med ytterligere to avdelinger.

Publisert: 15. august 2017
Oversiktsbilde mulighetsstudie 3

Moer sykehjem

Åpning 2020-2021

Moer sykehjem skal utvides etappevis med 40 + 40 plasser. De siste plassene er estimert ferdigstilt i 2025.

Moer sykehjem har i dag 88 plasser fordelt på 72 enerom og 8 dobbeltrom.

Publisert: 19. juni 2017
Fasade Åsgård skole fra Drøbaksveien White ark

Åsgård skole

Åpnes i 2021

Åsgård skole bygges som 4-parallell skole på eksisterende tomt med tidligere vedtatte føringer.

Bygging av nye Åsgård skole starter i 2019, og ferdigstilles i 2021. Elevene fra Åsgård flytter inn i modulskolen når nye Rustad skole er tatt i bruk.

 

Publisert: 31. august 2016
Lark skisse Malthus

Modulskole på Ås stadion for Rustad skole

Åpnet til skolestart høsten 2017

2-parallell modulskole for Rustad skole.

Nye Rustad skole åpnes høsten 2019.

Byggestart på ny Åsgård skole er vedtatt til 2019 slik at modulskolen skal brukes av elevene på Åsgård i byggeperioden 2019-2021.

Publisert: 08. juli 2016