icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Kommuneplanen   ›   Kommuneplan 2015-2027
Ås kulturhus

Kommuneplanens arealdel for 2015-2027 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte 03.02.2016 planbestemmelser for kommuneplanens arealdel 2015 - 2027, se K-sak 2/16. Oppdatert 27.06 etter kommunestyrets vedtak 21.06.2017. Lenke ligger på neste side.

Publisert: 18. februar 2016
Ås kulturhus

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte den 02.09.2015 kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027, se K-sak 47/15.

Publisert: 09. oktober 2015
Ås rådhus inngang Skoleveien

Høring Kommuneplan 2015-2027

Kommunestyret i Ås vedtok i møte den 11.02.2015 og den 14.03.2015 å legge forslag til Kommuneplan for Ås 2015-2027 ut til offentlig ettersyn.

Publisert: 14. april 2015
Ås rådhus

Varsel om oppstart av arbeid med kommuneplan og forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Kommunestyret i Ås vedtok i møte 19.03.2014 oppstart av arbeid med kommuneplan 2015-2027.

Publisert: 24. april 2014