Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

Utsnitt fra Ås kommuneplan 2015-2027

Kommuneplanen

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen som beskriver og sammenfatter kommunens langsiktige mål for bruk og vern av kommunens arealer. Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven ha en kommuneplan.

Tips en venn Skriv ut

Planen skal sikre forutsigbarhet for innbyggere. En vedtatt kommuneplan skal ligge til grunn for videre planlegging. Kommunen kan vurdere om det i enkelte områder er behov for en mer detaljert kommuneplan, og det kan da utarbeides en kommunedelplan eller områdeplan for et område.

En kommuneplan består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens langsiktige utfordringer, mål og strategier, og utgjør grunnlaget for kommunensektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som skal være styrende for hvordan kommunens arealer skal brukes. Arealdelen består av et kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer i hele kommunen.

Nåværende kommuneplan for Ås gjelder for perioden 2015- 2027. Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret revidere planen. Kommunen skal i våren 2019 starte arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel, og tar sikte på vedtak i i løpet av 2020. 

 

Kontakt
Solveig Viste, areal- og samfunnsplanlegger
Telefon: 64 96 20 79
E-post: Solveig.Viste@as.kommune.no