icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplan
Ås kulturhus

Ås kulturhus Foto: Ivar Ola Opheim

Kommuneplanens arealdel for 2015-2027 vedtatt i kommunestyret

Kommunestyret vedtok i møte 03.02.2016 planbestemmelser for kommuneplanens arealdel 2015 - 2027, se K-sak 2/16. Oppdatert 27.06 etter kommunestyrets vedtak 21.06.2017. Lenke ligger på neste side.

Tips en venn Skriv ut

Kommuneplan 2015-2027. Planbestemmelser kommuneplanens arealdel

Bestemmelser og kart er juridisk bindende og skal følge opp målsetningene beskrevet i samfunnsdelen. Retningslinjene er ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling.

Alt areal skal beregnes i henhold til bestemmelsene i Byggteknisk forskrift (TEK), Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegning av bygninger og veileder H-2300.

Kommuneplanens arealdel, kartoversikt.

Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel.