icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Legge grus-/subbuslag på vei

Vei
2018-07-03 00:14 (#50376)
Ny henvendelse Ny

Adresse: Brekkeveien 36B
Kart (59.65196069999999, 10.788552999999979)


Hei,

Vi som bor på Brekkeveien 36 A,B,C og Granveien 17 A,B,C har hatt altid problemer med den stikkveien som binder Brekkeveien og Granveien. Veien er ikke asfaltert og det dukker opp altid hull og forsenkninger i veien pga erosjon forårsaket av overvann. Overvannet renner fra store områder langs brekkeveien og inn mot oss og smler seg i veien særlig foran og inni hagen min (Brekkeveien 36B).
Komunen har bestemt seg og fikse disse hullene i veien som dukket opp igjen etter vinteren og smelteperioden og tiltaket var å legge ny lag med grus/subbus!! Ja, hullene er forsvant men kommenen har kanskje glemt at ikke går å bare heve veien ca. 15 cm uten å skape problemer til boligene rundt!! og det var det som skjedde her. Etter at veien ble hevet ca. 15 cm ble tomten min lavere enn veien. Dette førte til at ganske store overvannsmengder (selvom ved vanlig nedbør) renner inn mot meg og samler seg i hagen min. Dette førte til ødeleggelse på min parkeringsplass (underlaget til betongheller ble vasket av og hellene ble ødelagt).
Jeg er selv sivilingeniør i vann- og miljøteknikk og jobber med overvannshåndtering og flomvurdering. Og ut fra mine erfaringer vet jeg veldig godt at man skal ikke kaste sin overvann mot andre og må ta ansvar på alle konsekvensene som kommer pga tiltaket man utfører. Og begge har skjedd her med meg, da får jeg nå ganske store overvannmengder fra kommunal vei pga. et dårlig tiltak som kommunen har utført foran døra mi uten å tenke på skadene jeg kan få ut fra det.

Jeg ber Ås kommune å se på saken min og vurdere gode nye tiltak for:
1- Overvann som jeg får inn i hagen min fra Brekkeveien.
2- Veien som ble hevet og førte til enda større overvannsmengder som renner mot tomta mi.
3- Ødeleggelsen jeg fikk på min parkeringsplass og hagen pga. overvann som samlet seg i tomten min pga. hevet vei.

På forhånd takk