icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Kommunale områder   ›   Kommunale byggeprosjekter
Atrium
Mulig atrium
Perspektiv 3D3 Koda
Eksisterende driftsgård - nye bygg
Eksisterende driftsgård med nye bygg
Plan utenomhus Koda ark
Løsning alt
Oversikt 3D Koda
Oversikt 3D4 Koda
Perspektiv Koda
Oversikt 3D2 Koda
Atrium
Mulig atrium
Perspektiv 3D3 Koda
Eksisterende driftsgård - nye bygg
Eksisterende driftsgård med nye bygg
Plan utenomhus Koda ark
Løsning alt
Oversikt 3D Koda
Oversikt 3D4 Koda
Perspektiv Koda
Oversikt 3D2 Koda

Moer sykehjem

Åpning 2020-2021

Moer sykehjem skal utvides etappevis med 40 + 40 plasser. De siste plassene er estimert ferdigstilt i 2025.

Moer sykehjem har i dag 88 plasser fordelt på 72 enerom og 8 dobbeltrom.

Tips en venn Skriv ut

Prosjektplan

Politiske behandlinger

  Politiske behandlinger:
Utvalg: PBK HHS HTM FS FS KS KS KS
Mulighetsstudie utsatt og delegert til pbk 13.1.2016     20.1.2016 2.3.2016 16.3.2016 20.4.2016 25.5.2016
Mulighetsstudie alt. 3 utsatt 17.8.2016              
Femskyvning av forprosjekt grunnet lovendring   17.8.2016   24.8.2016   7.9.2016    
Mulighetsstudie alt. 4 vedtatt 16.11.2016              
Materialvalg og manglende miljøambisjoner 09.10.2017              
Plan og fasade           14.11.2017    
Materialvalg og manglende miljøambisjoner, oppfølging 1.11.2017         22.11.2017    
Moer sykehjem, utvidelse trinn 1, Forprosjekt 25.4.2018              
Moer sykehjem - utvidelse - dispensasjon     21.6.2018          
Dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme     23.8.2018          
Statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud 31.10.2018              

 

 
Handlingsprogram med økonomiplan:
Handlingsprogram 2018-2021
Handlingsprogram 2017-2020
Handlingsprogram 2016-2019
Handlingsprogram 2015-2018