icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Andre nyttige sider   ›   Valg 2017
Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Når og hvor kan du forhåndsstemme ved Stortings- og Sametingsvalget 2017

Her finner du en oversikt over hvordan årets forhåndstemmegiving er organisert.

Tips en venn Skriv ut

Valgstyrets vedtak 25.01.2017:

1. Ansatte i service- og kommunikasjonsavdelingen oppnevnes som stemmemottakere av forhåndsstemmer innenriks, herunder stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner, ambulerende stemmegivning og der valgstyret ellers beslutter at forhåndsstemming skal foregå. Servicetorget er ansvarlig for mottaket.

2. Tidligstemmegivningen, fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august, holdes i Ås rådhus, i kommunens ordinære åpningstid.

3. Forhåndsstemmemottak, fra torsdag 10. august til og med fredag 8. september, holdes i Ås rådhus:

a. Stemmemottaket holdes åpent mandag-fredag kl. 08.00 – 15.30 og torsdager kl. 08.00 - 19.00.
b. I tillegg holdes det åpent lørdag 2. september kl. 10.00 - 14.00.

4. Forhåndsstemmemottak holdes også på Nordby bibliotek på Vinterbrosenteret torsdag 31. august og torsdag 7. september kl. 14.00 – 19.00.

5. Stemmegivning på helse- og omsorgsinstitusjoner holdes ved Moer sykehjem, Ås demenssenter og Ås avlastningshjem. I tillegg holdes det stemmegivning ved omsorgsboligene i Dr. Sødrings vei. Stemmemottaker fastsetter tidspunkt for stemmegivningen.

6. Stemmegivning på NMBU holdes fredag 1., mandag 4. og tirsdag 5. september kl. 09.00 – 14.00.

7. Søknad om ambulerende stemmegivning i henhold til valgloven § 8-3 (6), må være kommet inn til kommunen innen onsdag 6. september kl. 15.30.

8. All forhåndsstemmegivning må være avsluttet innen fredag 8. september kl. 15.00.

9. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer av punktene 1-8.

Her kan du laste ned hele dokumentet i pdf-format.