icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Administrasjonsutvalget

Tid og sted: 06.06.2018 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
10/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
11/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
12/18 1. tertialrapport 2018
13/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
14/18 Uravstemning tariffoppgjøret 2018