icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Administrasjonsutvalget

Tid og sted: 13.06.2018 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
16/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
17/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
18/18 1. tertialrapport 2018
19/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018