icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
17. januar - 08:42
Vannlekkasjer i Hogstvetveien medfører at det hentes vann fra Vestby, da kan det forekomme brunt vann i Pentagonområdet. Dette er ikke farlig!
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Administrasjonsutvalget

Tid og sted: 29.08.2018 kl. 16:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
20/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
21/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune