icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Eldrerådet

Tid og sted: 24.04.2018 kl. 15:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
3/18 Ås kommunes årsmelding 2017
4/18 Ås kommunes reglementer - revidering
5/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030
6/18 Innspill til tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
7/18 Innspill til tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2019-2022