icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for næring og miljø

Tid og sted: 21.01.2020 kl. 18:00 - Store salong
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/20 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.
2/20 R-328 - Førstegangsbehandling - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse
3/20 Åsgård skole. Konsept