icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 22.01.2020 kl. 18:00 - Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/20 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 25 - Friområde - Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg
2/20 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Sagaveien 45 og Brekkeveien 15
3/20 R-312 Reguleringsplan for Solbergveien 1 m.fl.
4/20 Gnr 71 bnr 2 - Søndre Skuterud - Søndre Skuterudvei 21 - Søknad om dispensasjon og deling - Klage på delegert vedtak
5/20 R-328 - Førstegangsbehandling - Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse
6/20 Hensettingsanlegg og ny avgreining Østre linje - Søknad om samtykke til grunnundersøkelser og arkeologiske registreringer
7/20 Åsgård skole. Konsept
8/20 Avtale om nytt felles tilsynskontor innenfor saksområdet byggesak