icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Ønske om en kasse med sand/grus

Vei
2018-01-07 17:24 (#45232)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Nedre Bekk vei 16
Kart


Bakken opp mot nedre Bekk vei 16 har stor stigning og det ville vært fint om komunen kunne sette ut en kasse med grus/sand, slik at vi kunne strø i de tilfeller det tar tid før "strøbil" er i Nedre Bekk vei. Det er mye trafikk i veien og ofte problemer å komme opp bakken.
Kommentar fra kommunen:

Hei, vi skal vurdere behovet og muligheter for å sette ut en strøkasse her.