Organisasjon og fellestjeneste

Informasjon om kommunalområdet organisasjon og fellestjeneste.

Tips en venn Skriv ut

Fungerende kommunalsjef for organisasjon og fellestjeneste (frem til ny kommunalsjef for området ansettes) er Trine Christensen (kontaktinformasjon).Illustrasjon av organiseringen av kommunalomr√•det organisasjon og fellestjenester

Virksomheter

Organisasjon og personal

Virksomhetsleder for organisasjon og personal er Wenche Vedhugnes (kontaktinformasjon).

Service og kommunikasjon

Virksomhetsleder for service og kommunikasjon er Anne Eid (kontaktinformasjon).

Økonomi

Virksomhetsleder for økonomi er Emil Schmidt (kontaktinformasjon).