icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. mai - 14:22
Forbud mot å gjøre opp ild Brannvesenet har nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i Ås kommune.
Du er her:   Åsgård skole   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan for overgang barnehage - Skole/SFO

Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/SFO, ønsker Ås kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole/SFO. Målet er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.

Tips en venn Skriv ut

I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette samarbeidet på dagsorden. Virksomhetenes ledelse har ansvar for at samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig.

Planen er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og skole, samt for deres samarbeidspartnere i overgangsarbeidet.

Planen ble sist revidert i januar 2018

Planen er fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur: 10.11.2010