icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole   ›   SFO
Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)

Illustrasjonsbilde for skolefritidsordningen (SFO)

Priser/ foreldrebetaling SFO for skoleåret 2018/19

Her finner du SFO- priser for skoleåret 2018/19, informasjon om inntektsredusert foreldrebetaling og kommunens saksgang ved manglende betaling.

Tips en venn Skriv ut

Oppholdstid

Pris pr mnd.

Helplass (mer enn 10 timer pr uke)

kr 3045,-

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke)

kr 2060,-

 

Kjøp av enkeltdager

Pris pr barn pr dag

Enkeltdag når skolen er åpen

kr 255,-

Enkeltdag når skolen er stengt

kr 460,-

Satser for inntektsredusert foreldrebetaling, gjeldende fra og med 1. januar 2018:

 

Redusert betaling

Inntekt

kr 0 - kr 260 000

kr 261 000 - kr 450 000

 

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd.

Helplass

kr 1563,-

kr 2345,-

Deltidsplass

kr 871,-

kr 1307,-

For å søke om reduksjon i foreldrebetaling i SFO, benyttes skjemaet Inntektsoppgave for fastsettelse av foreldrebetaling i SFO (DOC) (PDF). Skjema kan også fås ved den enkelte SFO. Skattemelding legges ved søknaden som dokumentasjon. De som ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Søknadsfristen for søknad om reduksjon i foreldrebetalingen til nytt skoleår er 1. juni.

Søknad med dokumentasjon leveres i servicetorget, Ås rådhus, eller sendes til:
Ås kommune
oppvekst- og kultur
Postboks 195
1431 Ås

Søknaden kan også leveres i til SFO- leder.

Ta kontakt med den skolefritidsordningen deres barn har fått innvilget plass for mer informasjon og veiledning.

Kommunens saksgang ved forsinket og manglende betaling

  • 1. purring ved manglende betaling er en påminnelse.

  • 2. purring er en betalingsoppfordring med varsel om rettslig inkasso ved mislighold. I fakturaen varsles det også om at plassen kan bli sagt opp.

  • Dersom 2. purring ikke er innbetalt innen forfall, og skyldner heller ikke har inngått en nedbetalingsplan med kommunen, går saken til rettslig inkasso.

  • Når en sak har gått til rettslig inkasso blir plassen sagt opp. Den aktuelle enhet fatter da vedtak om oppsigelse.

  • Etter oppsagt plass må foresatte søke plass på nytt.

Det er økonomiavdelingen i kommunen som er innkrever. Det vil si at det er økonomiavdelingen som skal kontaktes i forbindelse med forsinket og manglende betaling, herunder avtale om nedbetalingsplan o.l.