icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Sentrumsutvikling
Illustrasjonsbilde, rådmannen anbefaler justert fortettingsstrategi

Rådmannen anbefaler justert fortettingsstrategi og utvalgte tiltak i vei- og gateplan

25. januar behandles fortettingsstrategi og vei- og gateplan for Ås sentralområde, i hovedutvalg for teknikk om miljø. Rådmannen anbefaler en justert fortettingsstrategi.

Tips en venn Skriv ut

Rådmannen anbefaler en justert fortettingsstrategi, som legger større vekt på kulturhistorisk stedsanalyse i boligområdene Søråsteigen og Kaja. Det anbefales at tiltak i vei- og gateplan som ligger innenfor delområde 1 (sentrumskjernen) i justert fortettingsstrategi, utredes videre i arbeidet med områdeplanen.

Les saksframleggene med alle vedlegg på nett

Last ned saksfremlegg og vedlegg (PDF):

Det kom inn totalt 67 innspill til vei og gateplan og fortettingsstrategier for Ås sentralområde høst 2017.

Les rådmannens oppsummering, innspillene i sin helhet og rådmannens vurdering av innspillene