icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
Skolestart

Registrering av nye skoleelever i Ås kommune 1. trinn skoleåret 2018-2019

Barn som er født i 2012 vil i løpet av uke 44 og 45 få tilsendt brev fra nærskolen til barnet etter folkeregistrert adresse.

Tips en venn Skriv ut

Barn som er født i 2011 vil i løpet av uke 44 og 45 få tilsendt brev fra nærskolen til barnet etter folkeregistrert adresse.

Innmeldingen skal skje elektronisk på Ås kommunes hjemmeside under Selvbetjening - elektroniske skjemaer - innmelding skole

Frist for innmelding er 1. desember. Ta kontakt med servicetorget på Ås rådhus for veiledning dersom du/dere ikke har tilgang til elektronisk skjema.

Det er ikke fritt skolevalg i Ås. Barnet meldes inn på nærskolen. Dersom foresatte ønsker å søke om skoleplass på en annen skole enn den man mottar informasjonsskriv fra, må det søkes om skolebytte. Søknaden sendes til oppvekst- og kulturetaten. Søknaden vil bli behandlet etter Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune, vedtatt i hovedutvalget for oppvekst- og kultur 21.06. 2017, jf. Forskrift om skoletilhørighet i Ås kommune.

Ved spørsmål om utsatt eller fremskutt skolestart, kontakt pedagogisk-psykologisk senter (PPS) i Ås innen 1. desember. 

Vennlig hilsen

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef