IKT- reglement

Kommunalt reglement for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås- skolen

23. juli 2018

Den 30.03.2016 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur reglement for IKT i Ås-skolen.

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

05. februar 2015

Den 21.01.2015 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur en forskrift om felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen. Reglementet ble revidert 22.08.2018.