icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
7. august - 09:27
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS opprettholder totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Reguleringsplaner   ›   Nyere vedtatte reguleringsplaner
GISLINE

GISLINE Erik

Reguleringsplan for Dyster-Eldor er vedtatt

Ås kommunestyre vedtok reguleringsplan for Dyster-Elder i møte 21.06.2017, K-sak 36/17.

Tips en venn Skriv ut

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen. Klagen sendes Ås kommune, Plan- og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

 

Klagefrist er tre uker fra denne kunngjøringen er publisert. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel IV.

 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må fremmes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Vedlegg:

01. Saksutskrift Kommunestyret 21.06.2017.pdf
02. Planbeskrivelse for Dyster-Eldor II, datert 29.05.2017.pdf
03. Reguleringsbestemmelser for Dyster-Eldor II, datert 30.06.2017.pdf
04. Reguleringskart for Dyster-Eldor II, datert 29.05.2017.pdf

 

Saksprotokoll