icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Aktuelt
Aas_kommunevaapen_2016_staende-tilpasset nett
  

Retningslinjer fra regjeringen om samfunnskritiske yrkesgrupper

Informasjon til foresatte i Ås-skolen

Informasjon til foresatte i Ås-skolen

14.3.20 utvidet Regjeringen listen over hvilke yrker som kan anses som samfunnskritiske. Dette er yrkesgrupper som har rett til et omsorgstilbud til sine barn i alderen 1-9 år i barnehage/barneskole. Dette kommer i tillegg til de yrkesgruppene som er definert fra tidligere og gjelder dersom man ikke klarer å finne annet pass til barna sine. Det er kun kritisk personell i disse yrkesgruppene tilbudet gjelder for. Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Beredskapslinjen i kommunen har fullmakt til å avgrense eller utvide tilbudet.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes ingen andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

 

Kritisk samfunnsfunksjon

Beredskapsutvalget anser at følgende funksjoner er kritiske for samfunnet. En utdyping av hvilket personell dette gjelder, blir klart mandag 16. mars.

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

 

De foreldrene dette gjelder sender mail til styrere/rektor ved sitt barns barnehage/skole og informere om i hvilket omfang de vil ha behov for dette så raskt som mulig. Basert på de tilbakemeldinger barnehagene/skolene får, vil man opprette og tilpasse et tilbud om pass.

Retningslinjer fra regjeringen om samfunnskritiske yrkesgrupper.