icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Selvbetjening   ›   Gata mi
Innsendt av: Bengt Gunnar Bengtsson

Rydde vekk snøslaps fra gang- og sykkelveier før det fryser

Vei
2018-02-11 19:32 (#46987)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Ved jernbaneundergangen i Ås sentrum og andre steder 1
Kart (59.664531764769855, 10.794327879266347)


Mye snø med vann (snøslaps) ligger på gang- og sykkelveier i Ås sentrum og mange andre steder. Særlig er det nå vanskelig å sykle eller gå på begge sider om jernbaneundergangen. Snøslapset er lett å fjerne, men nesten umulig etter frysing da det blir til en ujevn og hard is, som er farlig å gå og sykle på. (Man kunne kanskje prøve å fjerne snøslaps med en kostemaskin for å få et bedre resultat?) Det ser ikke ut som de som skal rydde snø har en smart plan når de ikke fjerner snøen som slaps. Hvis man gjør det, kan man spare inn mye jobb med å strø på is. Strøing på is er også fånyttes, siden sand og grus ikke blir liggende på alle deler av isen. Fallulykker kan reduseres og fremkommelighet for myke trafikanter vil øke ved å rydde gang- og sykkelveier på en smartere måte. Dagens kostbare snørydding og strøing kan i fremtiden minimeres ved å anlegge sykkel- og gangveier med tak eller oppvarming. Da ville andelen myke trafikanter også øke dramatisk året rundt!
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Vi har alt av mannskap og maskiner ute for brøyting og strøing både på kjørevei og på fortau/gangveier. Problemet du nevner vil være løst i løpet av dagen.