icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 1. halvår 2011
  

Saksdokumenter 1. halvår 2011

2011 01 11 Ås Eldreråd

Ås Eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1. etg., møterom 1-2, 11.01.2011 kl 10.00

2011 01 11 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte på Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-2 den 11.01.2011 kl 18.00

2011 01 12 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har ekstraordinært møte 12.01.2011 på Moer sykehjem kl. 19.00.

2011 01 18 Ås eldreråds møte er avlyst

2010 01 18 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2011 01 19 Formannskapet

Formannskapet har møte 19.01.2011 kl. 16.30 på Moer sykehjem, 1. etg., møterom 1-3.

2011 01 19 VEDLEGG: Høring - Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, og ny folkehelselov

Vedlegg til sak om Høring - forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov, og ny folkehelselov

Behandlingsrekkefølge:
12.01.2011 Hovedutvalg for helse og sosial
19.01.2011 Formannskapet

2011 01 19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 19.01.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg., møterom 1-3.

2011 01 19 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, 2.etasje, møterom 1-2, 19.01.2011 kl.19.00

2011 01 20 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte 20.01.2011 kl. 16.00 på Moer sykehjem, 1. etg., møterom 1-3.

2011 01 20 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 20.01.2011 kl. 18.00 på Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3.

2011 02 02 Formannskapet

Formannskapet har møte 02.02.2011 kl. 16.30 på Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2

2011 02 02 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 02.02.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. Møtet kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0.

2011 02 02 VEDLEGG: E18 fra Akershus grense til Vinterbro - endelig planprogram for kommunedelplanen

Vedlegg til sak om E18 fra Akershus grense til Vinterbro - endelig planprogram for kommunedelplanen.

Behandlingsrekkefølge:
19.01.2011 Formannskapet
02.02.2011 Kommunestyret

2011 02 02 VEDLEGG: Finansreglement for Ås kommune

Vedlegg til sak om Finansreglement for Ås kommune.

Behandlingsrekkefølge:
19.01.2011 Formannskapet
02.02.2011 Kommunestyret

2011 02 02 VEDLEGG: Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning

Vedlegg til sak om Vurdering av Ås kommunes eiendomsforvaltning.

Behandlingsrekkefølge:
09.12.2010 Hovedutvalg for teknikk og miljø
19.01.2011 Formannskapet
02.02.2011 Kommunestyret

2011 02 02 VEDLEGG: Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler

Vedlegg til sak om Lovpålagt oppgradering av arkivlokaler.

Behandlingsrekkefølge:
19.01.2011 Formannskapet
02.02.2011 Kommunestyret

2011 02 15 Ås Eldreråd

Ås Eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1. etg., møterom 1-2,  15.02.2011 kl 10.00

2011 02 15 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannes møterom  2. etg. den 15.02.2011 kl 18.00

2011 02 16 Formannskap

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 16.02.2011 kl. 16.30

2011 02 16 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 16.02.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3.

2011 02 16 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, 2.etasje, møterom 1-2, 16.02.2011, kl.19.00

 

2011 02 17 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 17.02.2011 kl. 18.00 på Moer sykehjem 1. etg. i møterom 3 og forsamlingssal/kafeteria.

2011 02 17 Administrasjonsutvalgets møte er avlyst

2011 03 02 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 02.03.2011 kl. 18.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria.

Kommuneplan 2011-2023

 

2011 03 08 Kontrollutvalget

2011 03 09 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2, 09.03.2011 kl 16.30

2011 03 09 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 09.03.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. Kommunestyremøtet kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.

2011 03 22 Ås Eldreråd

Ås Eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1. etg., møterom 1-2,  22.03.2011 kl 10.00

Åpne møteinnkallingen (PDF)

Åpne møteprotokollen her (PDF)

2011 03 22 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannes møterom  2. etg. den 22.03.2011 kl 18.00

Åpne møteinnkallingen (PDF)

Åpne møteprotokollen her (PDF)

2011 03 23 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 23.03.2011 kl 16.30

2011 03 23 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 23.03.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3.

Åpne møteinnkallingen her (PDF)

Åpne møteprotokollen her (PDF)

2011 03 23 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse- og sosial har møte på Moer sykehjem, 2.etasje, møterom 1-2, 23.03.2011

2011 03 24 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 24.03.2011 kl 16.00

2011 03 24 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 24.03.2011. Møtet starter med en befaring av jorddeponi på Nøstvedt med oppmøte utenfor Rådhuset kl. 17.00. Møtet fortsetter på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 kl. 18.00.

2011 04 06 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 den 06.04.2011 kl 16.30

2011 04 06 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 06.04.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3. Møtet er åpent for publikum og kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0 eller www.radiofollo.no.

2011 04 06 VEDLEGG Kommuneplan 2011-2023, rådmannens forslag til endelig plan datert 14.03.2011

Saken behandles av formannskapet 23.03.2011 og i kommunestyret 06.04.2011.

 

2011 05 03 Ås Eldreråd

Ås Eldreråd har møte på Rådhuset, Rådmannens møterom, 2. etg.,  03.05. 2011 kl 10.00

Åpne møteinnkallingen (PDF)

Åpne møteprotokollen (PDF)

2011 05 03 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte Avlyst!

2011 05 04 Plan- og budsjettkonferansen 2011

Plan- og budsjettkonferansen 2011 for formannskap og hovedutvalg holdes på Moer sykehjem, møterom 1-3 i 1. etasje den 04.05.2011 kl 16.30 - 18.45

2011 05 04 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 04.05.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3.

Åpne møteinnkallingen her (PDF)

Åpne møteprotokollen her (PDF)

2011 05 04 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 04.05.2011 kl 15.30  NB!

2011 05 05 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1-2 i første etasje, den 05.05.2011 kl. 16.00.

2011 05 04 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg, 04.05.2011 kl. 19.00

2011 05 05 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 05.05.2011. Møtet starter med en befaring i Ravnfaret med oppmøte på Rådhuset kl. 17.00. Møtet forsetter på Stuene i Nøstvetmarka kl. 18.00.

2011 05 25 Valgstyret

Valgstyret har møte på Moer sykehjem, møterom 1-2 i 2. etasje, 25.05.2011 ca. kl 16.30. NB!  Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

2011 2405 Kontrollutvalget

2011 05 25 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, møterom 1-2 i 2. etg. den 25.05.2011 kl 16.30

2011 05 25 Orientering om E 18 i formannskapet. Rapport "Kreativ fase" fra Statens vegvesen

Orientering om E 18 i formannskapet 25.05.2011. Rapport "Kreativ fase" fra Statens vegvesen

2011 05 25 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 25.05.2011 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. Møtet kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.

2011 06 07 Ås eldreråds møte AVLYST

2011 06 07 Kommunaltråd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2011 06 08 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte på Moer sykehjem, 2.etg, møterom 1-2, 08.06.2011 kl.19.00

2011 06 08 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte 08.06.2011 kl.19.00 på Moer sykehjem.

Åpne møteinnkallingen her (PDF).

Åpne møteprotokollen her (PDF)

2011 06 08 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 08.06.2011 kl. 16.30

2011 06 09 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, 09.06.2011

2011 06 09 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 09.06.2011. Møtet starter med en befaring av brannstasjonen på Haug med oppmøte på Rådhuset kl. 17.00. Møtet forsetter på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 kl. 18.00.

2011 06 15 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 15.06.2011 ved Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 kl 1900

2011 06 22 Formannskapet

Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal, 22.06.2011 kl 16.30.

2011 06 22 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 22.06.2011 kl. 19.00 på Ås rådhus, Store sal.
Fotografering av formannskap og kommunestyre tas kl. 19.00. De som har forfall til møtet bes komme til selve fotograferingen hvis mulig, ellers stiller vara.

2011 06 22 VEDLEGG Årsmelding 2010

Vedlegg til sak om årsmelding 2010.

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

2011 06 22 VEDLEGG 1. tertialrapport 2011

Sak om 1. tertialrapport skal behandles i formannskapet , alle hovedutvalg og administrasjonsutvalget 8./9.06.2011. Endelig behandling skjer i kommunestyret  22.06.2011.