icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter   ›   Saksdokumenter 2006-2013   ›   Saksdokumenter 2. halvår 2010
  

Saksdokumenter 2. halvår 2010

2010 08 24 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1-2, kl.10.00

2010 08 24 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2010 08 25 Dialogmøte om kommunens arealdel

Dialogmøte om kommuneplanens arealdel med formannskapet og medlemmene av hovedutvalgene holdes på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje den 25.08.2010 kl 15.30 -  ca 18.15

2010 08 25 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje den 25.08.2010 kl 18.30    NB!

 

2010 08 25 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etasje den 25.08.2010 kl.19.00.

2010 08 25 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Follo museum, Belsjøveien 17, 1440 Drøbak, kl.19.00

2010 08 26 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje den 26.08.2010 kl. 16.00

2010 08 26 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 26.08.2010 kl. 18.00, Moer sykehjem 1. etg. møterom 1-3.

2010 09 02 Plankomiteen

Plankomiteen har møte torsdag 02.09.2010 kl 1800 ved Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3.

2010 09 08 Formannskapets møte er avlyst

Formannskapets møte 08.09.2010 er avlyst fordi det ikke foreligger saker til behandling.

2010 09 08 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 08.09.2010 kl. 19.00.
NB! Møtet holdes i auditoriet på Nordbytun ungdomsskole, Emily Kirkeruds vei 6, Vinterbro.

Møtet er åpent for publikum og kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.

2010 09 14 Ås Eldreråds møte er avlyst

2010 09 21 Kommunalt råd for funksjonshemmedes møte er avlyst

2010 09 21 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 21.09.10 kl 1800 ved Eiendomsavdelingens møterom, Skoleveien 3

 

2010 09 22 Formannskapet

Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 22.09.2010 kl. 16.30.                                     

F-sak 48/10 Kommuneplan:   Forslag som ble levert inn i møtet er vedlagt protokollen. Forslag fra partiene som er innsendt etter møtet, inkl. endring i leverte forslag, vil bli trykt i innkalling til møte 13.10.2010.

2010 09 22 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 2.etasje, 22.09.2010 kl.19.00

2010 09 22 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte på Moer sykehjem, 1.etg.møterom 1-3, 22.09.2010 kl.19.00

2010 09 23 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 23.09.2010 kl. 16.00

2010 09 23 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 23.09.2010 kl. 18.00, Moer sykehjem 1. etg. møterom 1-3.

2010 10 05 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1.etasje, møterom 1, 05.10.2010 kl.11.00

2010 10 05 Kontrollutvalget

2010 10 13 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2, 13.10.2010 kl 15.30  NB!

2010 10 13 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 13.10.2010 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1 etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafetaria. Møtet er åpent for publikum og kan høres på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.

2010 10 13 Vedlegg KOMMUNEPLAN 2011-2023 HØRING

Vedlegg til sak KOMMUNEPLAN 2011-2023 HØRING

Behandlingrekkefølge:
Ås eldreråd, kommunalt råd for funksjonshemmede, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

2010 10 13 Vedlegg E18 FRA AKERSHUS GRENSE TIL VINTERBRO

Vedlegg til sak E18 FRA AKERSHUS GRENSE TIL VINTERBRO - FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet og kommunestyret.

2010 10 13 Vedlegg SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB PÅ ÅS

Vedlegg til sak om SAMLOKALISERING AV NVH OG VI MED UMB PÅ ÅS - ENDELIG PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet, hovedutvalg for teknikk og miljø og kommunestyret.

2010 10 13 Vedlegg FLYTTING AV SENTER FOR HUSDYRFORSØK

Vedlegg til sak om FLYTTING AV SENTER FOR HUSDYRFORSØK - ENDELIG PLANPROGRAM FOR REGULERINGSPLAN

Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet, hovedutvalg for teknikk og miljø og kommunestyret.

2010 10 13 Vedlegg 2. TERTIALRAPPORT 2010

Vedlegg til sak om 2. TERTIALRAPPORT 2010

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for teknikk og miljø, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

2010 10 14 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte på rådmannskontorets møterom 14.10.2010 kl. 16.00. Møtet er lukket for publikum.

2010 10 26. og 27. Samhandlingsseminar og budsjettpresentasjon

Samhandlingsseminar og budsjettpresentasjon med formannskapet, gruppeledere, hovedutvalgsledere og rådmannens ledergruppe holdes på Reenskaug hotell, Storgata 32, Drøbak tirsdag 26. kl. 11.30 til onsdag 27.10.2010 kl. 12.30. Onsdag 27. er møtet åpent for publikum.

 

2010 10 26 Ås Eldreråds møte er avlyst

2010 10 26 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte på Moer sykehjem, 1.etasje,møterom 1-2, 26.10.2010 kl.18.00

2010 10 27 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, møterom 1-3 i første etasje, 27.10.2010 kl 16.30. NB! For budsjettpresentasjon: se "Samhandlingsseminar og budsjettpresentasjon" 26. og 27.10.2010.

2010 10 27 Hovedutvalg for oppvekst og kulturs møte er avlyst

2010 10 27 Hovedutvalg for helse og sosial er avlyst

2010 10 28 Administrasjonsutvalgets møte er avlyst

2010 10 28 Hovedutvalg for teknikk og miljøs møte er avlyst

2010 11 09 Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte på Moer sykehjem, 1.etg,møterom 1-2, 09.11.2010 kl.18.00

2010 11 09 Ås eldreråd

Ås eldreråd har møte på Moer sykehjem, 1.etg.,møterom 1-2, 09.11.2010 kl.10.00

2010 11 10 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 10.11.2010 kl 16.30

2010 11 10 Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, 10.11.2010 kl.19.00

2010 11 10 Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 1.etg.møterom 1-3, 10.11.2010 kl.19.00

2010 11 11 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 11.11.2010 kl. 18.00, Moer sykehjem 1. etg. møterom 1-3.

2010 11 11 Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3, den 11.11.2010 kl. 16.00

2010 11 09 Kontrollutvalget

Møtet er lukket, jf. Kommuneloven § 77 nr. 8

Åpne innkallingen (PDF) (DOC) (PDF)

 Åpne protokollen (PDF)

2010 11 24 Formannskapet

Formannskapet har møte på Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2, den 24.11.2010 kl. 16.30

2010 11 24 Kommunestyret

Kommunestyret har møte 24.11.2010 kl. 19.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. Møtet er åpent for publikum og kan høres på Radio Follo FM 99,0 og www.radiofollo.no.

2010 12 02 Barn og unges kommunestyre

Barn og unges kommunestyre har møte 02.12.2010, kl. 11.00 i Festsalen, gml. Åsgård skole.

2010 12 02 Plankomiteen

Plankomiteen har møte ved Eiendomsavdelingen 02.12.2010

 

2010 12 09 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 09.12.2010, kl. 18.00 i møterommet 2. etg. rådhuset, Skoleveien 1.

2010 12 14 Kontrollutvalget

2010 12 14 Plankomiteen

Plankomiteen har møte 14.12.2010 kl 1800 ved Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3

2010 12 15 Kommunestyrets heldagsmøte

Kommunestyrets heldagsmøte holdes 15.12.2010 kl. 09.00 på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. Møtet er åpent for publikum og kan høres direkte på Radio Follo FM 99,0.

2010 12 15 Vedlegg HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014

Vedlegg til sak om HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2011-2014

Behandlingsrekkefølge:
Ås eldreråd, kommunalt råd for funksjonshemmede, hovedutvalg for oppvekst og kultur, hovedutvalg for helse og sosial, hovedutvalg for teknikk og miljø, arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret.

2010 12 15 Formannskapets møte - ekstraordinært

Formannskapet har ekstraordinært møte i Moer sykehjem, møterom 1 i underetasjen den 15.12.2010 kl 8.30.