icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole   ›   SFO
SFO illustrasjonsbilde

SFO illustrasjonsbilde

Søke redusert foreldrebetaling SFO

Skoleåret 2017/18

Frist for å søke om reduksjon i foreldrebetaling for skoleåret 2017/18 SFO er 1. juni 2017. Har du allerede reduksjon i foreldrebetalingen for inneværende skoleår må du søke på nytt for neste skoleår. Vedtaket gjelder bare for ett år av gangen.

Tips en venn Skriv ut

Gjeldende satser for inntektsredusert foreldrebetaling:

 

Redusert betaling

Inntekt

kr 0 - kr 260 000

kr 261 000 - kr 450 000

 

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd.

Helplass

kr 1525,-

kr 2288,-

Deltidsplass

kr 850,-

kr 1275,-

 

For å søke om reduksjon i foreldrebetaling i SFO, benyttes skjemaet søknad Redusert foreldrebetaling i SFO (DOC) (PDF). Skjema kan også fås ved den enkelte SFO. Selvangivelse legges ved søknaden som dokumentasjon. De som ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av for kort botid i Norge, kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

 Ta kontakt med den skolefritidsordningen deres barn har fått innvilget plass for mer informasjon og veiledning.

 Søknader om redusert betaling behandles gjennom hele året, for eksempel dersom barnet begynner i SFO midt i skoleåret. Foresatte kan få reduksjon i foreldrebetalingen 1 måned fra søknaden er innvilget, men for å få redusert betaling fra skolestart må det søkes innen 1. juni.