icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Andre nyttige sider   ›   Valg 2017
Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Valgting- fastsetting av valglokaler og åpningstider

Stortingsvalg og sametingsvalg 2017.

Tips en venn Skriv ut

Du kan laste ned saksutskrift fra valgstyret i pdf-format her.

Valgstyrets behandling 25.01.2017:

Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Valgstyrets vedtak 25.01.2017:

Valgting ved stortings- og sametingsvalget 2017 i Ås kommune holdes

 • søndag 10. september kl. 16.00 - 20.00
 • mandag 11. september kl. 09.00 - 21.00

i følgende lokaler i de forskjellige kretsene

 • 01 Brønnerud Brønnerud skole, gymsal
 • 02 Åsgård Ås kulturhus, kinofoaje
 • 03 Rustad og Holstad Ås ungdomsskole, 1.etasje
 • 05 Kroer Kroer skole, gymsal
 • 06 Nordby Nordbytun ungdomsskole, aula
 • 07 Solberg Granheimtunet, Nordby eldresenter

Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer.

 

Tidligere behandlinger

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 17.01.2017:

Møtesekretær orienterte om nytt valglokale som er foreslått benyttet for Rustad og Holstad stemmekrets.

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig tiltrådt.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 17.01.2017:

Valgting ved stortings- og sametingsvalget 2017 i Ås kommune holdes

 • søndag 10. september kl. 16.00 - 20.00
 • mandag 11. september kl. 09.00 - 21.00

i følgende lokaler i de forskjellige kretsene

 • 01 Brønnerud Brønnerud skole, gymsal
 • 02 Åsgård Ås kulturhus, kinofoaje
 • 03 Rustad og Holstad Ås ungdomsskole, 1.etasje
 • 05 Kroer Kroer skole, gymsal
 • 06 Nordby Nordbytun ungdomsskole, aula
 • 07 Solberg Granheimtunet, Nordby eldresenter

Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer.