icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
SFO

SFO

Varsel om nye priser for SFO

Ås kommune varsler med dette om prisøkning i SFO fra og med 1. januar 2018.

Tips en venn Skriv ut

I  kommunens Handlingsprogram 2018 er det er lagt inn en prisøkning for SFO på 2,5 %. Nye satser er 3045 kr/mnd for heltidsplass (mer enn 10 timer inkludert kost)
og 2060 kr/mnd for deltidsplass (tom 10 timer per uke inkludert kost).

Under forutsetning av kommunestyrets vedak 14.12.2017, vil nye satser for SFO fra og med fra 1. januar 2018 være:

Oppholdstid

Pris pr mnd.

Helplass (mer enn 10 timer pr uke)

kr 3045,-

Deltidsplass (til og med 10 timer per uke)

kr 2060,-

 

Pris for kjøp av enkeltdager og redusret betaling er uendret.

Kjøp av enkeltdager

Pris pr barn pr dag

Enkeltdag når skolen er åpen

kr 255,-

Enkeltdag når skolen er stengt

kr 460,-

 

 

Redusert betaling

Inntekt

kr 0 - kr 260 000

kr 261 000 - kr 450 000

 

Pris pr. mnd.

Pris pr. mnd.

Helplass

kr 1563,-

kr 2345,-

Deltidsplass

kr 871,-

kr 1307,-