icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Veibom på gangvei mellom Feltspatveien og Hogstvedtveien er ødelagt og åpen

Vei
2018-06-27 20:11 (#50313)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Hogstvetveien 20
Kart (59.65489040000001, 10.802505600000018)


Dette er en gang-og sykkelvei som skal være stengt med bom for gjennomkjøring med bil. Ofte sees det biler som kjører igjennom fra Hogstvedtveien til Feltspatveien og omvendt og ofte i stor fart til tross for at det står gjennomkjøring forbudt i Hogstvedtveien.